Dr. Puskás Zoltán
Ügyvédi Iroda
Ügyvédi Iroda

Ügyvédi irodánk

Ügyvédi irodánk fő profilja a gazdasági jog és azon belül is a szellemi alkotások joga. Ez a profil azért alakult ki, mert elsődlegesen az IT, Telekommunikáció és Média területen működő cégeknek nyújtunk napi szintű jogi tanácsadást, ami az okiratszerkesztésen és jogi tanácsadáson túl magában foglalta a peres és nemperes képviseletet, választottbírósági ügyekben történő képviselet ellátását, védjegy lajstromot érintő eljárásokat, cégalapításokat, vállalatfelvásárlási tranzakciókat, büntető ügyben történő jogi képviselet ellátását. Több, mint 16 éve sikeresen nyújtunk mindenre kiterjedő, általános jogi szolgáltatást olyan média és IT cégeknek, amelyek Európa más országaiban (főleg Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia) is rendelkeznek leányvállaltokkal, így tapasztalatunk kiterjed külföldi és belföldi ügyekre.

Kiterjedt szakmai kapcsolataink alapján együttműködünk más ügyvédi irodákkal, adótanácsadókkal, könyvvizsgálókkal és egyéb szakértőkkel, így komplex és nagyobb megbízások esetén is támogatni tudjuk ügyfeleinket.

Ügyfeleinktől kapott megbízásokat minden esetben felelősségteljesen, és ügyfeleink céljainak elérését szem előtt tartva látjuk el. Fontosnak tartjuk, hogy proaktívak legyünk, ügyfeleink kérdéseire mindig határidőben és szakmailag a legmagasabb színvonalon válaszoljunk. Szívesen vállalunk bonyolult, kihívásokkal teli ügyeket, amelyekre minden esetben költséghatékony, életszerű és gyakorlatias megoldásokat dolgozunk ki.

Dr. Puskás Zoltán

Több, mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező ügyvéd, aki széleskörű jogi ismeretekkel rendelkezik a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó valamennyi jogi területen, valamint az IT, Telekom és Média területen működő cégeket érintő jogi kérdésekben. Elsődlegesen szerzői jogi, társasági jogi, versenyjogi, munkajogi, média jogi, valamint e-kereskedelmet és adatvédelmet érintő jogi kérdésekben nyújt szolgáltatásokat magyar és külföldi ügyfelei számára.

Ügyvédi irodájának megalapítását megelőzően nemzetközi ügyvédi irodákban és vállalatoknál dolgozott, továbbá 14 éven keresztül vezette az IKO MEDIA GROUP jogi osztályát.

arrow down
icon
Vitarendezés / peres képviselet
Vitarendezés / peres képviselet

Ügyvédi irodánk fő profilját képező szellemi alkotások jogához kapcsolódóan számos sikeres peres eljárásban képviseltük ügyfeleinket. Peres gyakorlatunk kiterjed a jellegbitorlási, védjegybitorlási, szerzői jogi (ezen belül kiemelten adatbázisok jogát érintő kérdésekkel kapcsolatos), valamint kártérítési jogi tárgyú ügyekre. Rendelkezünk tapasztalattal nemzetközi választottbírósági eljárásban (ICC) történő jogi képviselet ellátását illetően is. Ezekben az ügyekben széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk a vonatkozó bírósági gyakorlatot illetően, valamint neves szakemberekkel együttműködve támogatjuk ügyfeleink érdekeit és céljaik elérését.

Ügyfeleink pénzügyi követeléseinek érvényesítésével kapcsolatban vállaljuk fizetési meghagyásos, valamint felszámolási eljárás megindításával kapcsolatos jogi képviselet ellátását.

Peres gyakorlatunk kiterjed a fentieken túlmenően közigazgatási határozatok (elsődlegesen védjegyjogi, adatvédelmi és média jogi tárgyú) megtámadásával kapcsolatos jogi képviselet ellátására.

Amennyiben ügyfeleink szellemi alkotását olyan sérelem éri, amely büntető jogszabályt is sért, akkor vállaljuk a feljelentés megszerkesztését, valamint a sértetti jogi képviselet ellátását hatóságok és bíróság előtt.

icon
Szerződések szerkesztése
Szerződések szerkesztése

Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk szellemi alkotások hasznosítására irányuló szerződések megszerkesztésével és letárgyalásával kapcsolatban. Ilyen szerződések lehetnek különösen a szerzői jogi felhasználási szerződések, televíziós csatornák műsorjelének terjesztéséhez kapcsolódó szerződések, weboldalak általános szerződési feltételei, védjegyhasználati szerződések, együttműködési szerződések, franchise szerződések, merchandising szerződések.

A fentieken túl vállaljuk cégek napi működéséhez szükséges munkaszerződések, megbízási szerződések, vállalkozási szerződések, bérleti szerződések, reklámszerződések, közvetítői szerződések, illetve egyéb, a működés során felmerülő szerződések, jognyilatkozatok megszerkesztését, valamint szükség esetén az azokkal kapcsolatos tárgyalásokhoz is segítséget nyújtunk.

Komplex, atipikus szerződések (például együttműködési szerződések, technikai, műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó, vagy fizetőkártyás elfogadó szerződés) megszerkesztésében is támogatjuk ügyfeleinket.

icon
Társasági jog
Társasági jog

Minden olyan ügyben segítséget nyújtunk, amely egy cég működését vagy társasági részesedésének változását érinti. Ügyvédi irodánk az elmúlt 16 évben minden olyan ügyben és területen eljárt kis és nagyvállalatok jogi képviselőjeként, amely a cégalapítások, cégmódosítások, vállalatfelvásárlások és fúziók, végelszámolási eljárások, csőd- és felszámolási ügyek tekintetében felmerülhet.

Számos nagyértékű, komplex és sok esetben határokon átnyúló tranzakció előkészítésében és lebonyolításában részt vettünk, beleértve a jogi átvilágítást, a tranzakció struktúrájának megtervezését, valamint a szükséges dokumentumok megszerkesztését magyar és angol nyelven. A számos sikeres tranzakció eredményeként olyan együttműködést alakítottunk ki más ügyvédi irodákkal, vállalat értékelési szakértőkkel és adótanácsadókkal, amely alapján bármilyen tranzakció lebonyolításában szakszerűen és hatékonyan tudjuk ügyfeleinket támogatni.

icon
Szellemi alkotások jogi védelme
Szellemi alkotások jogi védelme

Ügyvédi irodánk fő profilja a szellemi alkotások jogi védelme, ezért minden ezen a területen felmerülő ügyben jogi oldalról támogatjuk ügyfeleinket. Ilyen ügy lehet például egy újonnan induló weboldal tartalmi elemeinek, arculatának jogi védelmére vonatkozó általános szerződési feltételek megszerkesztése, közösségi oldalakon (Facebook, Instagram) elkövetett jogsértésekkel szembeni fellépés, szoftverek vagy egyéb szellemi alkotások hasznosításához szükséges felhasználási szerződések megszerkesztése, televíziós műsorjel terjesztéséhez szükséges szerződések megszerkesztése, védjegybitorlókkal, szerzői jogot sértőkkel, adatbázist jogtalanul felhasználókkal szembeni jogi eljárások megindítása, vagy védjegyek bejegyzéséhez nyújtott jogi képviselet ellátása.

A szellemi alkotások védelmével kapcsolatban számos sikeres peres ügyben képviseltük ügyfeleinket, így a vonatkozó bírósági gyakorlatot alaposan ismerjük, és az így megszerzett szaktudásunkat nemcsak a peres ügyekben, hanem azoknál a szerződéseknél is felhasználjuk, amelyek ügyfeleink szellemi alkotásainak hasznosításához szükségesek.

A szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogi kérdésekben szóbeli konzultáció formájában, vagy írásbeli jogi véleményekkel is segítjük ügyfeleinket a döntéseikben.

icon
Jogszabályi megfelelőség és adatvédelem
Jogszabályi megfelelőség és adatvédelem

Minden olyan ügyben jogi támogatást nyújtunk vállalati ügyfeleinknek, amelyek a tevékenységük során jelentkező jogszabályi megfeleléshez szükséges. Ilyenek lehetnek különösen a munkajogi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, versenyjogi vagy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzését célzó jogszabályoknak megfelelés kérdései.

Mivel ügyvédi irodánk fő profiljába tartozik az IT, Telekom és Média területen működő cégek támogatása, ezért a média jogi előírásoknak megfelelés, valamint az adatvédelem területén is támogatjuk ügyfeleinket. Adatvédelem területén vállaljuk ügyfeleink által végzett adatkezelések átvilágítását, és annak alapján a vonatkozó adatkezelési nyilvántartás, adatkezelési tájékoztató, adatfeldolgozási szerződések, közös adatkezelői megállapodások, vagy adatkezelési szabályzatok megszerkesztését.

Bejelentésvédelmi ügyvédként segítséget nyújtunk a legalább 50 személyt foglalkoztató munkáltatók számára kötelező belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásában és működtetésében.

Irodánk
Gondolatai
a jogról

A blogunkban időről-időre közzéteszünk az ügyvédi irodánk által készített cikkeket, ügyvédi irodánk tevékenységi körébe tartozó jogterülettel kapcsolatos gondolatokat, valamint mások által írt cikkeket vagy eseményeket.

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2023. 5. számában megjelent az e-kereskedelmet érintő legutóbbi bírósági gyakorlatot elemző cikkem.

A cikkben áttekintem:– A kombinált védjegy által nyújtott védelem kérdését a doménnevek tekintetében.– Kereskedelmi névként történő használat kérdését a domén és a weboldal tekintetében.– A belenyugvás szabályainak alkalmazását doménneveket érintő védjegybitorlási ügyben.A cikk innen érhető el:https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/files/kiadv/szkv/szemle-2023-5/01-puskaszoltan.pdf

arrow right
Foglalkoztató által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer gyakorlati kérdései

Összefoglaló az új Panasztörvény foglalkoztatókat érintő visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeiről.

arrow right

Írjon nekünk